Privacybeleid


Bloemenzaak Danini

Ons privacy beleid

Inleiding

 

Privacy is voor ons zeer belangrijk. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid.

Iedere gebruiker  moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

 

1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?


Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

De Middeleir Tonia, Molenhoek 149 9340 Smetlede  (hierna genoemd “Bloemenzaak Danini”)  treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens.

 

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?


Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst, contact opneemt met onze zaak of wanneer je deelneemt aan wedstrijden. Daarnaast is het ook mogelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen uit externe bronnen of via derden.

Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals contactgegevens met naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, BTW nummer, taalvoorkeur, e-mailadres, betalingsgegevens etc.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

 3. Waarom verwerken wij je gegevens?


We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

•-      met verkregen toestemming;

•-      in uitvoering van een contract;

•-      om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

•-      in het geval dat Bloemenzaak Danini  een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

 

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van jouw persoonsgegevens:

•-      het creëren en beheren van je persoonlijke account van onze webshop ;

•-      om je bestellingen en retours te verwerken via onze online diensten;

•-      om tekstberichten over de leverstatus te kunnen bezorgen;

•-      om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen of problemen zouden voordoen met de levering van je artikelen;

•-      om wijzigingen in onze diensten te laten weten;

•-      om je aanbiedingen te sturen zoals nieuwsbrieven, promoties en nieuwe aanbiedingen;

•-      om wedstrijden te organiseren;

•-      om jouw klantengetrouwheid te belonen;

•-      om je account te beheren om kredietcontroles uit te voeren;

 

4. Hoe beveiligen wij je gegevens?


Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

Wij zorgen voor de nieuwste software en de laatste updates van onze producten.

Om aankopen met de kaart zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd zodat derden je persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

 

5. Confidentialiteit


Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

Bloemenzaak Danini garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

 

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?


Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

•-     aan onze rechtsopvolgers van Bloemenzaak Danini

•-     dit vereist is voor onze dienstverlening;

•-     er een wettelijke verplichting op ons rust;

•-     er een gerechtvaardigd belang is voor Bloemenzaak Danini of de betrokken derde;

•-     wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.


In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.


7. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?


De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

Dit is het recht om “vergeten te worden “

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@daninibloemen.be of via dit melden via 09/3667591.


8. Blijf op de hoogte van aanpassingen


Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … Bloemenzaak Danini behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de websites van Bloemenzaak Danini

Bloemenzaak Danini Molenhoek 149 9340 Smetlede


9. Bewaring van de gegevens en de overeenkomst


Uw gegevens en de overeenkomst worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

De servers met de data van uw persoonsgegevens bevinden zich op volgend adres:


Molenhoek 149

9340 Smetlede


De gegevens verzameld via de webshop worden opgeslagen op servers van Easywebshop.

Voor de locatie waar deze gegevens zich bevinden kan u terecht op www.easwebshop.be


10. Onze webshop www.bloemenzaakdanini.be


Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt 30 dagen opgeslagen.

Als webshop software gebruiken wij Easywebshop.

Easywebshop treed op als verwerker van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u EasyWebshop bezoekt, maakt deze een aantekening van uw bezoek. De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken.

Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te vergemakkelijken:

•IP-adressen en andere technische informatie

•Datum en tijdstip van uw bezoek

•Paginaweergaven en website-interactie

Deze gegevens worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om te controleren of deze correct werkt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigt; afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet langer dan dertig dagen opgeslagen.

Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.


11. Google Analytics


Onze website https://www.daninibloemen.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Onze website wordt dagelijks gescand door SiteLock. Dit garandeert u een veilige omgeving.


12. Veiligheid


Bloemenzaak Danini heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren.

Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Bancontact/MisterCash zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Ingenico ePayments dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Bloemenzaak Danini krijgen uw kredietkaart nummer niet te zien. Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Bloemenzaak Danini  en is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons  dan via onze contactpagina. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Bloemenzaak Danini via mail op info@daninibloemen.beCopyrights © 2019

Bloemenzaak Danini

Privacybeleid

SiteLock

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren